Archivos del autor: albertmurillo

El agua en la pica

El grifo de la pica del agua

[ESP] Me gusta publicar los sonidos tal como son pero de vez en cuando también me gusta experimentar y ponerles diferentes efectos. Aparecen momentos llenos de imaginación. Todos los sonidos de esta pieza estan grabados con un hidrófono y con un transformador previo de señal. He jugado con las reverberaciones y he alargado el tiempo.

[ENG] I like to publish the sounds as they are but from time to time I also like to experiment and put different effects on them. Moments full of imagination appear. All the sounds of this piece are recorded with a hydrophone and with a previous signal transformer. I have played with the reverbs and I have lengthened the time.

[CAT] M’encanta publicar els sons tal com són però de tant en tant també m’agrada experimentar i posar-los diferents efectes. Apareixen moments plens d’imaginació. Tots els sons d’aquesta peça estan enregistrats amb un hidròfon amb un transformador previ de senyal. He jugat amb les reverberacions i he allargat el temps.

El sonido de la lluvia

Canal de Youtube de Espacio Sonante

[ESP] Esto es el sonido de la lluvia, del trueno, de la tormenta, gotas, regueros, llovizna, chaparrón, temporal, borrasca o tromba. Todo desde diferentes perspectivas sonoras. Este vídeo se disfruta más con auriculares.🎧

[ENG] This is the sound of rain, thunder, storm, drops, streams, drizzle, downpour, storm, storm or storm. Everything from different sound perspectives. This video is best enjoyed with headphones. 🎧

[CAT] Això és el so de la pluja, del tro, de la tempesta, gotes, regalims, plugim, xàfec, temporal, borrasca o tromba. Tot des de diferents perspectives sonores. Aquest vídeo es gaudeix més amb auriculars. 🎧

Mercadillo de Roses

[ESP] Esto son hombres, mujeres y niños paseando en el mercadillo semanal de Roses sin distancia de seguridad. Pasando uno cerca del otro, tosiendo sin preocupación y hablando alto sin tener en cuenta al de al lado. También hay niños y personas de más de setenta años compartiendo espacio a la misma hora. Esto era uno de los muchos mercadillos que había en el mundo y que quizá tardemos años en vivir como lo que desprende esta grabación.

[ENG] These are men, women and children strolling in the weekly market in Roses without a safety distance. Passing close to each other, coughing carelessly and talking loudly regardless of their surroundings. There are also children and people over seventy sharing space at the same time. This was one of the many street markets in the world and it may take us years to live as this recording

[CAT] Això són homes, dones i nens passejant al mercat setmanal de Roses sense distància de seguretat. Passant un prop de l’altre, tossint sense preocupació i parlant alt sense tenir en compte seu voltant. També hi ha nens i persones de més de setanta anys compartint espai a la mateixa hora. Això era un dels molts mercats que hi havia al món i que potser triguem anys a viure com el que desprèn aquest enregistrament.

La depuradora de una piscina

La depuradora de una piscina

[ESP] Siempre me han asombrado los mecanismos de depuración de las piscinas. Programadas y automatizadas se conectan un par de veces al día para que el circuito de agua circule. Esta piscina en concreto se limpia con un recipiente que contiene sal. La repetición del sonido del circuito cerrado del agua es como música drone repetitiva y llena de detalles.

[ENG] I have always been amazed at the purification mechanisms of swimming pools. Scheduled and automated they connect a couple of times a day so that the water circuit circulates. This concrete pool is cleaned with a container containing salt. The repetition of the sound of the closed circuit of the water is like drone music.

[CAT] Sempre m’han sorprès els mecanismes de depuració de les piscines. Programades i automatitzades es connecten un parell de vegades a el dia perquè el circuit d’aigua circuli. Aquesta piscina en concret es neteja amb un recipient que conté sal. La repetició del so del circuit tancat de l’aigua és com música drone repetitiva i plena de detalls.

La plaza Gran Mercado

El gran mercado de Brujas

[ESP] Brujas es absolutamente única y quizá su plaza central es una de las zonas más bonitas de las que he visitado. Los sábados es dia de mercado de flores y comida y a veces, como es el caso, coincide con un concierto en directo del carillón del campanario de la Plaza Mayor. Este fragmento sonoro es un paseo por el mercado parando de vez en cuando en algunas de sus paradas.

[ENG] Bruges is absolutely unique and perhaps its central square is one of the most beautiful areas I have ever visited. Saturdays is a flower and food market day and sometimes, as is the case, it coincides with a live concert from the bell tower of the Grand Place. This sound fragment is a walk through the market stopping from time to time at some of its stops.

[CAT] Bruges és absolutament única i potser la seva plaça central és una de les zones més boniques de les que he visitat. Els dissabtes és dia de mercat de flors i menjar i de vegades, com és el cas, coincideix amb un concert en directe del carilló de el campanar de la Plaça Major. Aquest fragment sonor és un passeig pel mercat parant de tant en tant en algunes de les seves parades.

Inicio de la fiesta mayor que no será

Fiesta mayor de Sant Cugat

[ESP] Hace unas semanas el ayuntamiento de mi ciudad anunció la cancelación de la fiesta mayor de esta año tal y como la conocíamos hasta ahora. Hace unos cuatro años grabé este momento que es justo el inicio de la fiesta mayor. Muy pronto por la mañana y sin nadie de público en la plaça Octavià se encienda una traca justo en momento del repicar de las campanas del Monasterio donde empieza el cortejo de inicio de la fiesta mayor. El ambiente sonoro está acompañado de los camiones de limpieza.

[ENG] A few weeks ago the city council of my city announced the cancellation of this year’s festival as we have known it until now. About four years ago I recorded this moment that is just the beginning of the festival. Very early in the morning and with no one in the audience at Plaça Octavià, a fireworks light up just at the moment when the bells of the Monastery are ringing, where the procession begins for the main festival. The sound environment is accompanied by cleaning trucks.

[CAT] Fa unes setmanes l’ajuntament de la meva ciutat va anunciar la cancel·lació de la festa major d’aquesta any tal i com la coneixíem fins ara. Fa uns quatre anys vaig gravar aquest moment que és just l’inici de la festa major. Molt aviat al matí i sense ningú de públic a la plaça Octavià s’encen una traca just en moment de el repicar de les campanes del Monestir on comença el seguici d’inici de la festa major. L’ambient sonor està acompanyat dels camions de neteja.

Sonidos de los murciélagos

Murciélagos desde el balcón

[ESP] Desde hace tiempo que veo, cuando anochece, murciélagos revoloteando a toda velocidad y en círculos. Hace un tiempo, en un curso que asistí de Chris Watson conocí un convertidor de ultrasonidos que nos hace escuchar (y estudiar por parte de los biólogos) los sonidos de alta frecuencia que emiten estos mamíferos. Los diseña la empresa Pettersson y el que tengo es el más básico pero que permite captar los ultrasonidos y convertirlos a una frecuencia audible. El sonido que hoy publico es mi primera salida con el Pettersson después de unos días de lluvia y són los gritos de una pareja de quirópteros.

[ENG] For a long time now I have seen, when night falls, bats fluttering at full speed and in circles. A while ago, in a workshop I attended by Chris Watson, I met an ultrasound converter that makes us listen (and study by biologists) the high-frequency sounds that these mammals emit. They are designed by the Pettersson company and the one I have is the most basic but it allows to capture the ultrasounds and convert them to an audible frequency. The sound that I publish today is my first outing with the Pettersson after a few days of rain and are the screams of a couple of chiropterans.

[CAT] Des de fa temps que veig, quan es fa fosc, ratpenats voleiant a tota velocitat i en cercles. Fa un temps, en un curs que vaig assistir de Chris Watson vaig conèixer un convertidor d’ultrasons que ens fa escoltar (i estudiar per part dels biòlegs) els sons d’alta freqüència que emeten aquests mamífers. Els dissenya l’empresa Pettersson i el que tinc és el més bàsic però que permet captar els ultrasons i convertir-los a una freqüència audible. El so que avui publico és la meva primera sortida amb el Pettersson després d’uns dies de pluja i són els crits d’una parella de quiròpters.

Pettersson D 100

Las campanas de Sant Mori

Las campanas de Sant Mori de la iglesia de Sant Maurici

[ESP] Hace unos años en la población de Sant Mori el sonido de las campanas de su iglesia Sant Maurici llegaron a los tribunales. Las campanas finalmente tuvieron que dejar de tocar por la noche ya que el amo de un hotel denunció el hecho que sus clientes no pudieran dormir por la noche. Se abrió el debate del patrimonio sonoro de las campanas y los intereses turísticos. No es la primera vez que pasó ni seguramente la última. Durante el dia, las campanas de la iglesia suenan de esta manera.

[ENG] A few years ago in the town of Sant Mori the sound of the bells of its Sant Maurici church reached the courts. The bells finally had to stop ringing at night as the owner of a hotel denounced the fact that his clients could not sleep at night. The debate on the sound heritage of the bells and tourist interests was opened. It is not the first time that it happened nor surely the last. During the day, church bells ring this way.

[CAT] Fa uns anys a la població de Sant Mori el so de les campanes de la seva església Sant Maurici van arribar als tribunals. Les campanes finalment van haver de deixar de tocar a la nit ja que l’amo d’un hotel va denunciar el fet que els seus clients no poguessin dormir. Es va obrir el debat del patrimoni sonor de les campanes i els interessos turístics. No és la primera vegada que va passar ni segurament l’última. Durant el dia, les campanes de l’església sonen d’aquesta manera.

Mis sonidos por la tele

espaciosonante en TV3

[ESP] Hoy gracias a la periodista Míriam Riau he podido explicar mi afición a grabar sonidos para la tele y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión como me han tratado y el resultado del vídeo. Me encanta que los sonidos salgan por la televisión!

[ENG] Today thanks to the journalist Míriam Riau I have been able to explain my love of recording sounds for TV and the truth is that I was very excited about how they treated me and the result of the video. I love that the sounds come out on television!

[CAT] Avui gràcies a la periodista Míriam Riau he pogut explicar la meva afició a gravar sons per la tele i la veritat és que m’ha fet molta il·lusió com m’han tractat i el resultat de el vídeo. M’encanta que els sons surtin per la televisió!

El ruido bajo las frecuencias de radio

Radio en onda corta

[ESP] Últimamente estoy escuchando la onda corta. He recuperado la escucha de emisoras comerciales de todo el mundo y para hacerlo me he instalado una antena de hilo largo y voy apuntando las captaciones para saber cual es el origen de cada una de ellas. Entre emisora y emisora hay ruido y va cambiando dependiendo de la frecuencia y de las interferencias de mil y un aparatos eléctricos conectados en los edificios. Este es un paseo por las siguientes frecuencias: 162 Khz, 306 Khz, 381 Khz, 892 Khz, 918 Khz, 1476 Khz, 3355 Khz, 3900 Khz, 4345 Khz, 7025 Khz, 7140 Khz, 7425 Khz, 15100 Khz y 137 Mhz.

[ENG] Lately I’ve been listening to the short wave. I have recovered the listening of commercial stations from all over the world and to do so I have installed a long-wire antenna and I am aiming at the captures to know what is the origin of each one of them. Between stations and stations there is noise and it changes depending on the frequency and the interference of a thousand and one electrical devices connected in the buildings. This is a tour of the following frequencies: 162 Khz, 306 Khz, 381 Khz, 892 Khz, 918 Khz, 1476 Khz, 3355 Khz, 3900 Khz, 4345 Khz, 7025 Khz, 7140 Khz, 7425 Khz, 15100 Khz and 137 Mhz.

[CAT] Últimament estic escoltant l’ona curta. He recuperat l’escolta d’emissores comercials de tot el món i per fer-ho m’he instal·lat una antena de fil llarg i vaig apuntant les captacions per saber quin és l’origen de cadascuna d’elles. Entre emissora i emissora hi ha soroll i va canviant depenent de la freqüència i de les interferències de mil i un aparells elèctrics connectats als edificis. Aquest és un passeig per les següents freqüències: 162 Khz, 306 Khz, 381 Khz, 892 Khz, 918 Khz, 1476 Khz, 3355 Khz, 3900 Khz, 4345 Khz, 7025 Khz, 7140 Khz, 7425 Khz, 15100 Khz i 137 MHz.

« Entradas Anteriores Últimas entradas »