Archivos en la Categoría: micro binaural

Batucada entre las calles

[ESP] Hace unos años en mi ciudad hubo un fin de semana dedicado a la batucada. Vinieron grupos de batucada de todo el país y hasta invitaron a un bloco de Brasil. Me dediqué a pasear por las calles cercanas, donde no había ruido, para recoger la reverberación de los tambores que se escuchaban de lejos. Percusión de todo tipo que genera un ruido de alta presión sonora que se desplaza hasta las calles más alejadas.

[ENG] A few years ago in my city there was a weekend dedicated to batucada. Batucada groups came from all over the country and even invited a bloco from Brazil. I dedicated myself to walk through the nearby streets, where there was no noise, to collect the reverberation of the drums that were heard from afar. Percussion of all kinds that generates a high noise sound that travels to the farthest streets.

[CAT] Fa uns anys a la meva ciutat hi va haver un cap de setmana dedicat a la batucada. Van venir grups de batucada de tot el país i fins van convidar a un bloco del Brasil. Em vaig dedicar a passejar pels carrers propers, on no hi havia soroll, per recollir la reverberació dels tambors que s’escoltaven de lluny. Percussió de tota mena que genera un soroll d’alta pressió sonora que es desplaça fins als carrers més allunyades.

El Zoco de los herreros

El zoco de los herreros en Marakesh

[ESP] En el zoco es fácil perderse. De hecho es imprescindible que así pase. Es cuestión de armarse de paciencia y pensar que ya saldrás de allí tarde o temprano. Por mucho que preguntes a los locales, es casi seguro que sus indicaciones nos hagan adentrarnos más por las imposibles callejuelas. Hay una de las partes del zoco donde se aglomeran los herreros y pasear por allí es escuchar golpes y sierras metálicas que vienen de todas las direcciones mientra pasa alguna moto y intentan venderte lo que no quieres comprar.

[ENG] In the souk it is easy to get lost. In fact it is imperative that this happens. It is a matter of being patient and thinking that you will leave sooner or later. As much as you ask the locals, it is almost certain that their indications will make us enter more through the impossible alleyways. There is one of the parts of the souk where blacksmiths agglomerate and strolling there is listening to blows and metal saws that come from all directions while passing a motorcycle and trying to sell you what you don’t want to buy.

[CAT] En el soc és fàcil perdre’t. De fet és imprescindible que així passi. És qüestió d’armar-se de paciència i pensar que ja en sortiràs tard o d’hora. Per molt que preguntis als locals, és gairebé segur que les seves indicacions ens facin endinsar més pels impossibles carrerons. Hi ha una de les parts del soc on s’aglomeren els ferrers i passejar per allà és escoltar cops i serres metàl·liques que vénen de totes les direccions mentre passa alguna moto i intenten vendre’t el que no vols comprar.

Rio al lado de casa

Róo en Garðabær

[ESP] Una de las sensaciones que te llevas cuando estás en Islandia es que hay agua. En forma de ríos, de lagos, de mares, de cascadas o de bañeras de agua caliente. Es un país rico en agua y se nota cuando cerca de las casas de una ciudad satélite de Reikiavik y que se llama Garðabær te encuentras un río. Los límites de las ciudades que yo conozco se confunden con la siguiente ciudad, pero en Islandia el final de la ciudad acaba con la entrada, sin complejos, de la naturaleza.

[ENG] One of the feelings you get when you’re in Iceland is that there is water. In the form of rivers, lakes, seas, waterfalls or hot tubs. It is a country rich in water and it shows when near the houses of a satellite city of Reykjavik and called Garðabær you find a river. The limits of the cities that I know are confused with the following city, but in Iceland the end of the city ends with the entrance, without complexes, of nature.

[CAT] Una de les sensacions que et portes quan estàs a Islàndia és que hi ha aigua. En forma de rius, de llacs, de mars, de cascades o de banyeres d’aigua calenta. És un país ric en aigua i es nota quan prop de les cases d’una ciutat satèl·lit de Reykjavík i que es diu Garðabær et trobes un riu. Els límits de les ciutats que jo conec es confonen amb la següent ciutat, però a Islàndia el final de la ciutat acaba amb l’entrada, sense complexos, de la natura.

La selva en la ciudad

Pájaros en la ciudad

[ESP] Al atardecer y durante un tiempo muy concreto se escuchan unos pájaros en una calle de mi ciudad que cruzo de forma habitual. El sonido me recuerda a una jungla. La verdad es que nunca he estado en una jungla pero lo que si que tengo claro es que la densidad sonora del canto de los pájaros es muy diferente a los que normalmente escuchas en una ciudad. Estoy preguntando a expertos en ornitologia que tipo de pájaro es. Espero en breve poder actualizar esta entrada. En el corte de sonido, de vez en cuando se escucha como caen los frutos del árbol sobre los coches y también podemos escuchar a los coches y las personas caminando y hablando. En un momento dado, cuando la luz ya se ha ido, los pájaros dejan de cantar y, imagino, descansan.

[ENG] At sunset and for a very specific time, some birds are heard on a street in my city that I cross regularly. The sound reminds me of a jungle. The truth is that I have never been in a jungle but what I know is that the sound density of birdsong is very different from what you usually hear in a city. I’m asking ornithology experts what kind of bird it is. I hope to update this post shortly. In the sound cut, from time to time you hear how the fruits of the tree fall on the cars and we can also hear the cars and people walking and talking. At one point, when the light is gone, the birds stop singing and, I imagine, rest.

[CAT] Al capvespre i durant un temps molt concret s’escolten uns ocells en un carrer de la meva ciutat que creuo de forma habitual. El so em recorda a una jungla. La veritat és que mai he estat en una jungla però el que si que tinc clar és que la densitat sonora del cant dels ocells és molt diferent als que normalment escoltes en una ciutat. Estic preguntant a experts en ornitologia quin tipus d’ocell son. Espero en breu poder actualitzar aquesta entrada. En el tall de so, de tant en tant s’escolta com cauen els fruits de l’arbre sobre els cotxes i també podem escoltar els cotxes i les persones caminant i parlant. En un moment donat, quan la llum ja ha marxat, els ocells deixen de cantar i, imagino, descansen.

Diferencia entre estéreo y binaural

Parc de l’arborètum a Sant Cugat del Vallès

[ESP] Acabo de adquirir un micrófono Zoom H3-VR. La disposición de sus cuatro micrófonos permite que en la post-producción puedas mezclar estas cuatro tomas de sonido de diferentes maneras. Una de las más espectaculares es el surround 5.1 o directamente los 360º sonoros.

Zoom H3-VR

De todos modos hoy quiero traeros las otras dos mezclas que es capaz de dar este micrófono. Si os ponéis los auriculares, podreis distinguir la diferencia del mismo sonido (un helicóptero pasando desde detrás a la derecha hasta delante derecha-centro) en estéreo y en binaural.

Zoom Ambisonics Player

La mezcla se puede hacer desde el software que viene con el micrófono y que se llama Zoom Ambisonics Player donde puedes cambiar las perspectivas en los 360 grados y en horizontal y vertical, tal como si movieras tu cabeza en todas las direcciones posibles. Estoy trabajando en archivos de sonido y vídeo en 360º que espero traeros pronto para que podáis experimentar el sonido en su máxima expresión de libertad.

Para comparar los sonidos, cuando hagas «play» sonará primero la toma estéreo y después la binaural. En el corte también escucharás un grupo de música cantando y es que resulta que en este helicóptero estaban llegando los Reyes Magos y en tierra habían un montón de niños y mucha animación en forma de música.

[ENG] I just purchased a Zoom H3-VR microphone. The arrangement of its four microphones allows that in the post-production you can mix these four sound sockets in different ways. One of the most spectacular is the 5.1 surround or directly the 360º sound. Anyway, today I want to bring you the other two mixes that this microphone is capable of giving. If you put on the headphones, you can distinguish the difference of the same sound (a helicopter passing from behind to the right to front right-center) in stereo and in binaural. The mix can be done from the software that comes with the microphone and is called Zoom Ambisonics Player where you can change the perspectives in 360 degrees and horizontally and vertically, just as if you were moving your head in all possible directions. I am working on 360º sound and video files that I hope to bring you soon so you can experience the sound at its best. To compare the sounds, when you play, the stereo jack will sound first and then the binaural.

[CAT] Acabo d’adquirir un micròfon Zoom H3-VR. La disposició dels seus quatre micròfons permet que en la post-producció puguis barrejar aquestes quatre preses de so de diferents maneres. Una de les més espectaculars és el surround 5.1 o directament els 360º sonors. De totes maneres avui vull portar-vos les altres dues mescles que és capaç de donar aquest micròfon. Si us poseu els auriculars, podreu distingir la diferència de el mateix so (un helicòpter passant des de darrere a la dreta fins davant dreta-centre) en estèreo i en binaural. La barreja es pot fer des del programari que ve amb el micròfon i que es diu Zoom Ambisonics Player on pots canviar les perspectives en els 360 graus i en horitzontal i vertical, tal com si movem el cap en totes les direccions possibles. Estic treballant en arxius de so i vídeo a 360º que espero portar-vos aviat perquè pugueu experimentar el so en la seva màxima expressió. Per comparar els sons, quan facis «play» sonarà primer la presa estèreo i després la binaural.

Las calles en Esauira

[ESP] Esauira es una ciudad costera que toca el Atlántico. Es una ciudad de pescadores y se escuchan gaviotas fácilmente. Es también una de las ciudades más turísticas de Marruecos y sus calles estan llenas de tiendas de ropa, recuerdos y joyas. Dentro de sus murallas no hay sitio para los coches y esto es una de las características más raras en este país, donde la moto y el coche andan a sus anchas.

[ENG] Essaouira is a coastal city that touches the Atlantic. It is a city of fishermen and seagulls are easily heard. It is also one of the most tourist cities in Morocco and its streets are full of clothing, souvenirs and jewelry stores. Within its walls there is no place for cars and this is one of the rarest features in this country, where the motorcycle and the car run smoothly.

[CAT] Essaouira és una ciutat costanera que toca l’Atlàntic. És una ciutat de pescadors i s’escolten gavines fàcilment. És també una de les ciutats més turístiques del Marroc i els seus carrers estan plens de botigues de roba, records i joies. Dins de les seves muralles no hi ha lloc per als cotxes i això és una de les característiques més rares en aquest país, on la moto i el cotxe es mouen sense problemes.

Escolania de Montserrat desde la Basílica

[ESP] Uno de los momentos álgidos para los visitantes de Montserrat es cuando pueden escuchar unos minutos a la Escolania de Montserrat. La Basílica se llena totalmente mientras las campanas anuncian el momento. En esta grabación se puede contrastar el rumor de la espera con el respeto silencio con el que feligreses y visitantes escuchan el Padre Nuestro, la Salve Regina y el Virolai que aquí se pueden escuchar en parte, mientras se mezcla con el ruido generado por las voces y los cuerpos de todos los que allí estan congregados.

[ENG] One of the peak moments for visitors to Montserrat is when they can listen to the Escolania de Montserrat for a few minutes. The Basilica is completely filled while the bells announce the moment. In this recording the rumor of the wait can be contrasted with the silent respect with which parishioners and visitors listen to the Our Father, the Salve Regina and the Virolai that can be heard here in part, while mixing with the noise generated by the voices and the bodies of all who are gathered there.

[CAT] Un dels moments àlgids pels visitants de Montserrat és quan poden escoltar uns minuts a l’Escolania de Montserrat. La Basílica s’omple totalment mentre les campanes anuncien el moment a l’exterior. En aquest enregistrament es pot contrastar la remor de l’espera amb el respecte silenci amb què feligresos i visitants escolten el Pare Nostre, la Salve Regina i el Virolai que aquí es poden escoltar en part, mentre es barreja amb el soroll generat per les veus i els cossos de tots els que hi estan congregats.

La madera en el castillo

Castillo de los Condes de Gante

[ESP] Gante es una ciudad preciosa de Bélgica y su Castillo es de obligada visita sobretodo por una razón: el guión de su audio-guía. Todas las audio-guías de museos y sitios de interés tendrían que ser así de divertidas! De todos modos, el sonido de hoy nada tiene que ver con esto. Se escucha el momento cuando un niño sube a una plataforma, que es un juego, para que los más pequeños también se diviertan visitándolo. Las paredes de piedra y los altos techos hacen reverberar la madera de manera descomunal.

[ENG] Ghent is a beautiful city in Belgium and its Castle is a must visit especially for one reason: the script of its audio guide. All audio guides of museums and sites of interest should be this fun! Anyway, today’s sound has nothing to do with this. The moment is heard when a child climbs a platform, which is a game, so that the little ones also have fun visiting it. The stone walls and high ceilings make the wood reverberate in an enormous way.

[CAT] Gant és una ciutat preciosa de Bèlgica i el seu Castell és d’obligada visita sobretot per una raó: el guió de la seva àudio-guia. Totes les àudio-guia de museus i llocs d’interès haurien de ser així de divertides! De totes maneres, el so d’avui no té res a veure amb això. S’escolta el moment quan un nen puja a una plataforma, que és un joc, perquè els més petits també es diverteixin visitant el Castell. Les parets de pedra i els alts sostres fan reverberar la fusta de manera descomunal.

Partida rápida de ajedrez

Jugando al ajedrez en el Jardin du Luxembourg

[ESP] El Jardín de Luxemburgo en París es inmenso y además los parisinos lo aprovechan al máximo ya que se pueden hacer un montón de actividades. Desde jugar al tenis, pilotar un barco tele-dirigido, jugar a baloncesto, pintar, descansar o jugar partidas rápidas de ajedrez. El momento exacto que puedes escuchar si le das al «play» es una de estas partidas entre dos personas que solamente se comunican con las piezas que hay en el tablero. Efectivamente, el «clik, clik» es el botón del reloj-temporizador.

[ENG] The Luxembourg Garden in Paris is immense and the Parisians also make the most of it since they can do a lot of activities. From playing tennis, piloting a tele-directed boat, playing basketball, painting, resting or playing fast chess games. The exact moment you can hear if you give the «play» is one of these games between two people who only communicate with the pieces on the board. Indeed, the «clik, clik» is the clock-timer button.

[CAT] El Jardí de Luxemburg a París és immens i a més els parisencs ho aprofiten al màxim ja que es poden fer un munt d’activitats. Des de jugar a tennis, pilotar un vaixell tele-dirigit, jugar a bàsquet, pintar, descansar o jugar partides ràpides d’escacs. El moment exacte que pots escoltar si li dónes al «play» és una d’aquestes partides entre dues persones que només es comuniquen amb les peces que hi ha al tauler. Efectivament, el «clik, clik» és el botó de el rellotge-temporitzador.

Una plaza, dos sonidos

Plaça de Sant Just de Barcelona

[ESP] La plaza de Sant Just se encuentra en Ciutat Vella y tiene la Font de Sant Just en una esquina y la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor en la otra. No es una plaza muy grande pero curiosamente se generan en ella muchos ambientes sonoros al mismo tiempo. En un primer momento escucharemos el ambiente justo al lado de la fuente que gotea y más adelante el sonido desde las escaleras que dan acceso a la Basílica.

[ENG] The Sant Just square is located in Ciutat Vella and has the Font de Sant Just in a corner and the Basilica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. It is not a very large square but curiously many sound environments are generated in it at the same time. At first we will hear the atmosphere right next to the dripping fountain and later the sound from the stairs that give access to the Basilica.

[CAT] La plaça de Sant Just es troba a Ciutat Vella i té la Font de Sant Just en una cantonada i la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor a l’altre. No és una plaça molt gran però curiosament es generen en ella molts ambients sonors al mateix temps. En un primer moment escoltarem l’ambient just al costat de la font que degota i més endavant el so des de les escales que donen accés a la Basílica.

« Entradas Anteriores Últimas entradas »