Archivos en la Categoría: works

Ep! El món ens parla: escoltem-lo, Ricard Casals

cof

[ESP] En el año 1978, Ricard Casals un ingeniero de sonido de Barcelona, editó este disco pensando en la educación de la escucha atenta de los niños. «Ey! El mundo real nos habla: escúchalo» es un disco de vinilo que al abrirlo podemos leer la intención del autor: que el niño aprenda a escuchar, identificar, definir y fijar los sonidos. Para ello, nos da a conocer una extensa bibliografia y sobre todo nos muestra unos sonidos grabados relacionados con la escuela, la calle y la casa. Encuentro que los cortes tienen un valor costumbrista muy importante ya que conforman una época (los años setenta en una ciudad importante de Catalunya) muy difícil de encontrar en sonidos aislados más allá de una película o de un documental visual. Debido a que el disco nunca ha sido reeditado de forma digital, no puedo mostrar ningún ejemplo. De todos modos el próximo dia 31 de octubre a las 09:00 en icat.cat y en mi sección del programa Els Experts, se podran escuchar algunos momentos.

[ENG] In 1978, Ricard Casals, a sound engineer from Barcelona, edited this record thinking about the education of listening. «Hey, the real world speaks to us: listen to it»  is a vinyl record that when we open it we can read the author’s intention: that the child learns to listen, identify, define and fix the sounds. For this, it gives us to know an extensive bibliography and above all shows some recorded sounds related to the school, the street and the house. I find that the cuts have a very important costumbrism value since they make up an era (the seventies in a major city of Catalonia) very difficult to find in isolated sounds beyond a film or a visual documentary. Because the disc has never been digitally reissued, I can not show any examples. Anyway, next October 31 at 09:00 in icat.cat and in my section of Els Experts program, you can listen to some moments.

[CAT] L’any 1978, Ricard Casals, un enginyer de so de Barcelona, va editar aquest enregistrament pensant en la educació de l’escolta atenta dels nens. «Ep! El món parla: escoltem-lo» és un vinil que només obrir-lo podem llegir la intenció de l’autor: que els nens aprenguin a escoltar, identificar, definir i fixar els sons. Per això, ens dona a conèixer una extensa bibliografia i sobretot ens mostra uns sons enregistrats que tenen a veure amb l’escola, el carrer i la casa. Trobo que aquests talls de so tenen un valor «costumbrista» molt important ja que conformen una època (els setanta d’una gran ciutat de Catalunya) molt difícil de trobar separats, si no és en una pel·lícula o un documental visual. Aquest disc mai ha estat reeditat digitalment i per això no puc publicar exemples aquí ja que no tinc els drets. De totes formes, el proper 31 d’Octubre a les 09:00 a icat.cat a la meva secció de Els Experts, podreu escoltar alguns exemples.

Le Phare Des Roches Douvres, Yann Paranthoën

cof

[ESP] Este doble disco es un documental sonoro de Yann Paranthoën emitido en el año 96 en France Culture y editado por OUÏE/DIRE. Podemos escuchar las voces y los sonidos  que envuelven la solitaria vida los últimos guardas de faros.

[ENG]  This double album is a sound documentary by Yann Paranthoën broadcast in 96 in France Culture and edited by OUÏE / DIRE. We can hear the voices and sounds that surround the lonely life of the last laighthouse guards.

[CAT] Aquest doble disc és un documental sonor de Yann Paranthoën emès l’any 96 a France Culture i editat per OUÏE/DIRE. Podem escoltar les veus i els sons que envolten la solitària vida dels darrers guardes dels fars.

 

🔊

Cable car soundscapes, Jed Speare

FW06129

[ESP] Este es un trabajo del compositor Jed Speare donde grabó los tranvias de la ciudad de San Francisco en los años ochenta y que fue editado y reeditado por FolkwaysEs una muy buena oportunidad para escuchar una parte de la historia de este transporte público, pero también nos podemos hacer una idea de la vida de la gente en aquella época.

[ENG] This is a work by the composer Jed Speare where he recorded the tramways of the city of San Francisco in the eighties and which was edited and reissued by Folkways. It is a very good opportunity to hear a part of the history of this public transport, but we can also get an idea of the life of the people at that time.

[CAT]  Aquest és un treball del compositor Jed Speare on va enregistrar els tramvias de San Francisco als anys vuitanta i va ser editat i reeditat per Folkways. És una molt bona oportunitat per escoltar aquest mode de transport públic, però també per fer-nos una idea de la vida de la gent en aquella època.

 

Sounds from dangerous places, Peter Cusak

bibi-heybat_oilfield

[ESP] Peter Cusak, artista y músico inglés busca, con este trabajo, la relación entre los desastres creados por el hombre, como el accidente de Chernóbil y el paisaje sonoro. «Sounds from dangerous places» es un disco-libro donde podemos encontrar sonidos actuales de Chernóbil, antiguas fábricas militares o refinerías de petróleo en desuso de Kazakhstan.

[ENG] Peter Cusak, artist and English musician, seeks, with this work, the relationship between man-made disasters, such as the Chernobyl accident and the soundscape. «Sounds from dangerous places» is a disc-book where we can find current sounds of Chernobyl, old military factories or oil refineries in disuse of Kazakhstan.

[CAT] Peter Cusak, artista i músic anglès busca, amb aquest treball, la relació entre els desastres creats per l’home com l’accident nuclear de Txernòbil i el paisatge sonor. «Sounds from dangerous places» és un disc-llibre on hi podem trobar sons actuals de Txernòbil, antigues fàbriques militars o plantes petroquímiques en desús al Kazakhstan.

🔊

info

 

Five Electrical Walks, Christina Kubish

2006birmingham

[ESP] Christina Kubish es una artista sonora que graba sonidos con unos micrófonos muy especiales. De hecho son micros electromagnéticos que «escuchan» señales electrónicas. Uno de sus trabajos más espectaculares con esta técnica és «Five Electrical Walks» donde graba esta parte del sonido ambiental no audible, pero que ella , con su técnica la hace evidente.

[ENG] Christina Kubish is a sound artist who records sounds with very special microphones. In fact, they are electromagnetic microphones that «listen» to electronic signals. One of her most spectacular works with this technique is «Five Electrical Walks» where she records this part of the environmental sound that is not audible.

[CAT] Christina Kubish és una artista que enregistra sons amb uns micros molt especials. De fet són micròfons electròmagnètics que «escolten» senyals electròniques. Un dels seus treballs més espectaculars amb aquesta tècnica és «Five Electrical Walks» on enregistra aquesta part del so no audible, però que amb la seva tècnica la fa evident.

Christina Kubisch – Electrical Walks. An introduction to Christina Kubisch’s «Electrical Walks» series of works from Christina Kubisch on Vimeo.

La Selva, Francisco López

1495556687unnamed_NoticiaAmpliada

[ESP] «La Selva es una inmersión de los entornos sonoros de un bosque tropical de las terras bajas del Caribe de Costa Rica. Una sorprendente banda sonora natural creada por sonidos de lluvia, cascadas, insectos, ranas, pájaros, mamíferos y también plantas, a través de un ciclo de dia durante la temporada de lluvias». Esto lo explica Francisco López, un artista sonor que en abril del 98 editó este disco con el que se dio a conocer a todo el mundo. Edita un montón de discos al año en diferentes discográficas por internet.

[ENG] «La Selva is an immersion of the soundscapes of a tropical forest in the Caribbean lowlands of Costa Rica, an amazing natural soundtrack created by sounds of rain, waterfalls, insects, frogs, birds, mammals and also plants, through of a day cycle during the rainy season». This is explained by Francisco López, a sound artist who in April 1998 edited this record. Francisco edits a lot of albums a year in different record companies online.

[CAT] «La Selva és una immersió en els entorns sonors d’un bosc tropical tropical a les terres baixes del Carib de Costa Rica. Una sorprenent banda sonora natural creada per multitud de sons de pluja, cascades, insectes, granotes, ocells, mamífers i fins i tot plantes, a través d’un cicle de dia durant la temporada de pluges». Això ho explica Francisco López, un artista sonor que l’abril del 98 va editar aquest disc que el va fer conèixer a tot el món. Edita un munt de disc l’any per un munt de discogràfiques per internet. 

El Tren Fantasma, Chris Watson

a1643548195_10

[ESP] Hay un artista sonoro que destaca sobre los otros. Es Chris Watson. Uno de sus trabajos más espectaculares en CD i vinilo se llama «El Tren Fantasma» donde podemos escuchar el paisaje sonoro de un viaje en tren de costa a costa de México.

[ENG] There is a sound artist who stands out above the others. It’s Chris Watson. One of his most spectacular works on CD and vinyl is called «El Tren Fantasma» where we can hear the soundscape of a train trip from coast to coast of Mexico.

[CAT] Hi ha un artista sonor que destaca sobre els altres. És Chris Watson. Un dels seus treballs més espectaculars en CD i Vinil es diu “El Tren Fantasma” on podem escoltar el paisatge sonor de un viatge en tren de costa a costa de Mèxic.

 

 

Sounds of the Projection Box, Michael Lightborne

Print

[ESP] Michael Lightborne es un artista multidisciplinar que ha editado un trabajo vinculado con los sonidos que generan los proyectores de cine. Este disco forma parte de un proyecto de investigación que estudia la evolución de la proyección cinematográfica en Gran Bretaña. Se puede comprar aquí.

[ENG] Michael Lightborne is a multidisciplinary artist who has edited a work linked to the sounds generated by film projectors. This disc is part of a research project that studies the evolution of film projection in Great Britain. You can buy it here.

[CAT] Michael Lightborne és un artista multidisciplinari que ha editat  un treball vinculat amb els sons que generen els projectors de cinema. Aquest treball forma part d’un projecte de recerca que estudia la evolució de la projecció cinematogràfica a la Gran Bretanya. Es pot comprar aquí.

Sounds of Iceland, Hafdís Bjarnadóttir

a4218095433_10

[ESP] Hafdís Bjarnadóttir grabó entre los años 2009 y 2013 sonidos de su tierra, Islandia. En 2015 editó con Gruenrekorder «Sounds of Island» que se compone de grabaciones de campo, ordenadas geográficamente. Agua, hielo y fuego en un trabajo que expone de manera clara la espectacular naturaleza de la isla.

[ENG] Hafdís Bjarnadóttir recorded between 2009 and 2013 sounds of his land, Iceland. In 2015 she released with Gruenrekorder «Sounds of Island» where we find field recordings geographically arranged. Water, ice and fire in a job that clearly exposes the spectacular nature of the island.

[CAT] Hafdís Bjarnadóttir va enregistrar entre els anys 2009 i 2013 sons de la seva terra, Islàndia. Al 2015 va editar amb  Gruenrekorder «Sounds of Island» on trobem gravacions de camp ordenades geogràficament. Aigua, gel i foc en un treball que exposa de forma clara l’espectacular natura de la illa.

 

 

Un viaje al sonido estereofónico

«Quien escuche este disco captará de una manera que, hasta ahora sólo era privilegio de las salas de concierto. Amanece una era nueva y apasionante en la historia maravillosa del disco»
contraportada «A Journey into Stereo Sound», DECCA RECORDS,1958

20180428_130116

Los que visitamos frecuentemente tiendas de vinilo de segunda mano nos encontramos a menudo con esta grabación de Decca editada en 1958 y que llegó a España un año más tarde gracias a Discos Columbia de San Sebastián.
Aunque en la portada podemos observar una gran máquina a vapor, sólo podemos oír dos paisajes sonoros que vale la pena mucho escuchar a través de la versión británica ya que está locutada por Geoffrey Sumner, actor que nos acompaña con sus comentarios durante todo el trayecto sonoro del disco.

Como curiosidad: a finales de los años ochenta el grupo Coldcut popularizó su voz en el remix de la canción de Eric B. & Rakim «Paid in Full«. Uno de los remixes que hizo todavía mejor una de las históricas piezas de todos los tiempos del Hip Hop.

20180428_130129
La versión española está presentada por José Hernandez Franch, que desmerece el disco con una locución parecida al del triste NODO.

El segundo efecto sonoro son carreras de coches en la pista de Goodwood y en poco menos de un minuto podemos escuchar la velocidad de coches de carreras de esa época con un estéreo muy marcado, característica que se repite en todos los otros cortes musicales.

Un disco interesante sobretodo en su primera versión inglesa.

« Entradas Anteriores Últimas entradas »