Archivos en la Categoría: micro hipercardioide

Lactancia

Símbolo de la lactancia materna

[ESP] Seguramente uno de los momentos mas íntimos de una madre es cuando da de mamar a su hijo o hija. La respiración, la calma, el abrazo y el comportamiento de este momento es único y precisamente lo único que podia hacer como padre es pedir permiso para grabar un dia el sonido. El momento y el sitio es la habitación del pequeño a oscuras sobre las 12 de la noche.

[ENG] Surely one of the most intimate moments of a mother is when she breastfeeds her son or daughter. The breathing, the calm, the hug and the behavior of this moment is unique and precisely the only thing I could do as a father is to ask permission to record the sound one day. The moment and the place is the boy’s room in the dark about 12 at night.

[CAT] Sens dubte, un dels moments més íntims d’una mare és quan alleta el seu fill o filla. La respiració, la calma, l’abraçada i el comportament d’aquest moment són únics i precisament l’únic que vaig poder fer com a pare és demanar permís per gravar el so algun dia. El moment i el lloc és l’habitació de l’infant en la foscor al voltant de les 12 de la nit.

Cicada orni en primer plano

[ESP] Existe una maravilla de cd-libro llamado “Guia sonora dels insectes de Catalunya, grills, saltamartins i cigales” de Rafael Carbonell i Eloïsa Matheu. Ellos explican que muchos insectos se detectan mejor por el oído que visualmente. De hecho siempre me he preguntado ¿porqué es tan difícil ver a un grillo cuando lo estás escuchando en primer plano? Esta guia me sirve desde hace años para intentar saber que grillo he grabado. En esta ocasión es una cigarra, concretamente la cicada orni, que canta sobre los árboles y los arbustos y que puede llegar a repetir hasta seis veces por segundo.

[ENG] There is a wonder of cd-book called “Sound guide of insects in Catalonia, grills, grasshopper and cigales” by Rafael Carbonell and Eloïsa Matheu. They explain that many insects are better detected by the ear than visually. In fact, I’ve always wondered why it’s so hard to see a cricket when you’re listening to the foreground? This guide has served me for years to try to know what cricket I have recorded. On this occasion, it is a cicada, namely the cicada orni, which sings on the trees and shrubs and that can be repeated up to six times per second.

[CAT] Existeix una meravella de cd-llibre anomenat “Guia sonora dels insectes de Catalunya, grills, saltamartins i cigales” de Rafael Carbonell i Eloïsa Matheu. Ells expliquen que molts insectes es detecten millor per l’oïda que no pas visualment. De fet sempre em pregunto perquè és tan difícil veure un grill quan l’escoltes en primer pla. Aquesta guia em serveix des de fa anys per saber quin grill és el que estic escoltant o enregistrant. En aquesta ocasió és una cigala grisa, concretament una cicada orni, que canta sobre els arbres i que pot arribar a repetir-se fins a sis vegades per segon.