Archivos en la Categoría: ciudad

Transmissió manifestació per l’Estatut de l’11 de setembre del 1977

engaxina de Ràdio 4

Aquest és un fragment de la transmissió que va fer en directe Ràdio 4 de la manifestació de l’11 de setembre de 1977. Una marxa a favor de l’Estatut de Catalunya, el catalanisme i la seva autonomia.

El fragment radiofònic comença amb la veu del periodista Ricard Fernández Déu on anomena a tots el professionals que fan possible aquell dia de ràdio en un dia històric.

Inici de la transmissió de Ricard Fernández Deu

El periodista anomena a tots els professionals que fan possible el que seguirà: Domingo Esparza, Vicenç Prado, Martín Ratón, Sebastià Tàpia, Ferran Rodriguez Domingo, Ferran Simón, Cristòfol Rodriguez, Francesc Cutillas, Aldo Javier Sánchez, Joan Albert Argerich, Estanis Alcover Martí, Carles Martos, Antoni Serra, Eva Algarra, Pilar Alonso, Enric Frigola, Gerard Busqué, Pere Font Grassa, Ricard Fernández Deu i Pere Vidal Ñaco.

La primera connexió és al punt entre el Passeig de Gràcia i la Gran Via on és Joan Albert Argerich.

primera connexió amb Joan Albert Argerich

Ara és el moment de conèixer l’ambient al voltant del monument de Rafel Casanova en la veu d’Estanis Alcover Martí.

segona connexió amb Estanis Alcover

La cinta de casset mostra seguidament, després de la connexió, un fragment del missatge enregistrat del President Tarradellas.

fragment missatge President Tarradellas

La cita acaba amb un reportatge de la història política de Catalunya.

reportatge història de Catalunya

Església de Sant Esteve d’Olot

[ESP] El ambiente a las nueve de la mañana en Olot suena más o menos así en unas calles peatonales solamente transitadas por los camiones que llevan género a las tiendas que allí se encuentran. Las nueve campanadas salen del campanario de la Iglesia de Sant Esteve que, como también en algunas ciudades o pueblos lo hace doblemente, aunque en la seguda ocasión sin las campanadas que señalan los cuartos de hora. Me ha parecido curioso leer que las buscas del reloj se torcieron en el vendaval del 2016, eran de hierro y las cambiaron por otras menos pesadas y de acero.

[ENG] The atmosphere at nine o’clock in the morning in Olot sounds more or less like this in pedestrian streets only traveled by trucks that carry goods to the shops that are there. The nine bells come out of the bell tower of the Church of Sant Esteve, which, as in some cities or towns, does so twice, although on the second occasion without the bells that indicate the quarters of an hour. I found it curious to read that the watches were twisted in the gale of 2016, they were made of iron and were replaced by lighter ones made of steel.

[CAT] L’ambient a les nou del matí a Olot sona més o menys d’aquesta manera en uns carrers per vianants que només estan transitats pels camions que porten coses per les botigues que allà es troben. Les nou campanades surten del campanari de la Esgésia de Sant Esteve que, com també fan en algunes ciutats i pobles, sonen dues vegades, encara que a la segona ocasió sense les campanades que assenyalen els quarts d’hora. M’ha semblat curiós llegir que les busques del rellotge es van tòrcer a la ventada del 2016, eren de ferro i les van canviar per d’altres menys pesades i de acer.

Dentro de la Font del Gat

La Font del Gat

[ESP] Para mi una de las zonas más especiales de la ciudad de Barcelona es Montjuic. Viví mi infancia y juventud muy cerca del Passeig de l’Exposició que llevaba directamente a la zona de la Font del Gat. Recuerdo que mi abuela me llevaba con mi hermana y mientras nosotros jugábamos en los caminos y parques llenos de fuentes de agua ella tejía con hilo blanco. La zona de la Font del Gat està rodeada de una calle curva donde no paran de pasar coches, pero realmente era y es una zona muy tranquila y especial.

[ENG] For me, one of the most special areas of the city of Barcelona is Montjuic. I lived my childhood and youth very close to Passeig de l’Exposició, which led directly to the Font del Gat area. I remember that my grandmother took me with my sister and while we played in the paths and parks full of water fountains, she knitted with white yarn. The Font del Gat area is surrounded by a curved street where cars do not stop, but it really was and is a very quiet and special area.

[CAT] Per mi una de les zones més especials de la ciutat de Barcelona és Montjuïc. Vaig viure la meva infantesa i joventut molt a prop del Passeig de l’Exposició que portava directament a la zona de la Font del Gat. Recordo que la meva àvia em portava amb la meva germana i mentre nosaltres jugàvem als camins i parcs plens de fonts d’aigua ella teixia amb fil blanc. La zona de la Font del Gat està envoltada d’un carrer que fa corba on no paren de passar cotxes, però realment era i és una zona molt tranquil·la i especial.

Catedral de Oviedo a las 11 de la mañana

Catedral de Oviedo

Así es el sonido de Asturias

[ESP] Desde la plaza de la Catedral a las 11 de la mañana cualquier dia puede sonar de esta manera. Las voces de los turistas, al ser una plaza abierta, se confunden con la preparación de las mesas de los establecimientos, las máquinas de limpieza del Ayuntamiento y también con el sonido del afilador. En un momento dado, y antes que las campanas de la Catedral suenen, se escuchan otras que vienen de la Plaza de la Escandalera.

[ENG] From the Plaza de la Catedral at 11 in the morning any day can sound like this. The voices of tourists, being an open square, are confused with the preparation of the tables of the establishments, the cleaning machines of the City Council and also with the sound of the sharpener. At one point, and before the bells of the Cathedral ring, others are heard coming from the Plaza de la Escandalera.

[CAT] Des de la plaça de la Catedral a les 11 del matí qualsevol dia podeu sonar d’aquesta manera. Les veus dels turistes, com que som a una plaça oberta, es confonen amb la preparació de les taules dels establiments, les màquines de neteja de l’Ajuntament i també amb el so de l’esmolador. En un moment donat, i abans que les campanes de la Catedral sonin, se n’escolten d’altres que vénen de la Plaça de l’Escandalera.

Arribada del Barça amb la Recopa de Basilea (III)

Retransmissió en directe de Ràdio 4, Ràdio Peninsular i Ràdio Juventud el 17/05/1979

Silueta de la Mare de Déu de la Mercè dalt de la Basílica de la Mercè

Segona part de la cinta: l’expedició del F.C. Barcelona entra a la Basílica de la Mercè que està plena de gom a gom

Després de més de dues hores des que l’autocar del F.C.Barcelona sortís de l’Aeroport, l’expedició arriba a la Basílica de la Mercè amb la intenció de fer l’ofrena a la Mare de Déu. Joan Lluch, que ja porta moltes hores dins, explica el moment de l’entrada dels jugadors.

connexió amb Joan Lluch des de la Basílica de la Mercè

Les cares dels jugadors quan entren a la Basílica són de cansament i fins i tot, com relata Joan Lluch, la de Migueli és d’emprenyament. Les coses no van bé i tot sembla indicar que, degut a la quantitat de persones que hi ha dins de la Basílica, no hi haurà parlaments i fins i tot perilla l’ofrena.

connexió amb Joan Lluch des de la Basílica de la Mercè

Els jugadors no volen estar molta més estona a la Basílica per temes de seguretat. No hi haurà parlaments ni ofrena. De totes maneres Joan Lluch intenta esbrinar-ho per confirmar la notícia però algunes coses li ho impedeixen, com per exemple una carraca.

connexió amb Joan Lluch des de la Basílica de la Mercè
connexió amb Joan Lluch des de la Basílica de la Mercè

Al final es confirma: els jugadors del Barça ja no estan a la Basílica.

connexió final a la Basílica
Distància entre la Basílica i la Plaça Sant Jaume

Segurament les decisions es van prenent sobre la marxa i, segurament també, es valora la possibilitat d’anar caminant fins a la Plaça Sant Jaume. Al capdavall són 600 metres de distància. En la propera publicació explicarem de quina forma arriben i què és tot el que passa en un dels moments més especials de la nit: l’arribada a la Plaça Sant Jaume i l’explosió d’alegria dels seguidors.

La hora en punto en Llívia

Mare de Déu dels Àngels de Llívia

[ESP] El tratado de los Pirineos y el tratado de Llívia dejó este municipio rodeado de tierras francesas. En los extremos de su construcción se encuentran dos torres de defensa creadas después del asedio de 14 meses por el ejército francés en el marco de la Guerra Civil Catalana. Si nos sentamos cerca de la entrada a la iglesia cerca de las seis de la tarde, el paisaje sonoro sonará más o menos así.

[ENG] The Treaty of the Pyrenees and the Treaty of Llívia left this municipality surrounded by French lands. At the ends of its construction are two defense towers created after the 14-month siege by the French army in the framework of the Catalan Civil War. If we sit near the entrance to the church around six in the afternoon, the soundscape will sound more or less like this.

[CAT] El tractat dels Pirineus i el tractat de Llívia van deixar aquest municipi envoltat de terres franceses. En els extrems de la seva construcció es troben dues torres de defensa creades després de l’assetjament de 14 mesos per l’exèrcit francès en el marc de la Guerra Civil Catalana. Si ens asseiem prop de l’entrada a l’església prop de les sis de la tarda, el paisatge sonor sonarà més o menys així.

Noche y día en el paseo de colón de Barcelona

Paseo de Colón de Barcelona

[ESP] Esta grabación sonora cambia cada 30 segundos. 30 segundos de fervor de dia y 30 segundos de tranquilidad nocturna. Tranquilidad es un decir porqué la Ronda Litoral genera un ruido de fondo que me recuerda a una habitación con servidores informáticos. Durante el día lo típico de una gran ciudad, ambulancias, motocicletas, coches, rumor de gente y músicos de calle.

[ENG] This sound recording changes every 30 seconds. 30 seconds of daytime fervor and 30 seconds of nighttime tranquility. Tranquility is a saying why the Ronda Litoral generates a background noise that reminds me of a room with computer servers. During the day the typical, ambulances, motorcycles, cars, noise of people and street musicians.

[CAT] Aquest enregistrament sonor canvia cada 30 segons. 30 segons d’intensitat de dia i 30 segons de tranquil·litat nocturna. Tranquil·litat és un dir, perquè la Ronda Litoral genera un soroll de fons que em recorda a una habitació amb servidors informàtics. Durant el dia, tenim el normal d’una gran ciutat, ambulàncies, motocicletes, cotxes, remor de gent i músics de carrer.

Mi primera grabación de un paisaje sonoro

[ESP] Esta semana nos ha dejado Lou Ottens, un ingeniero holandés inventor del cassette compacto y que también formó parte del equipo de diseño del compact disc. Estos días, precisamente, estoy recuperando y digitalizando momentos grabados en cinta de cassette durante los años 80 y 90. Ésta de arriba es precisamente una cinta donde he encontrado lo que creo que es mi primera grabación de campo que hice a finales de los 80. No hay ninguna anotación pero lo que suena está captado desde el balcón de mi niñez y adolescencia. Se escuchan las golondrinas que pasaban zumbando cerca de mi cara, motocicletas, el ambiente de la calle, los perros de la vecina de arriba y, sobretodo, el motor de arrastre del cassette.

[ENG] This week we have been left by Lou Ottens, a Dutch engineer who invented the compact cassette and was also part of the compact disc design team. These days, precisely, I am recovering and digitizing moments recorded on cassette tape during the 80s and 90s. This above is precisely a tape where I have found what I think is my first field recording that I made in the late 80s. There is no annotation but what it sounds like is captured from the balcony of my childhood and adolescence. You can hear the swallows that buzzed by my face, motorcycles, the street environment, the neighbor’s dogs upstairs and, above all, the cassette drive motor.

[CAT] Aquesta setmana ens ha deixat Lou Ottens, un enginyer holandès inventor del casset compacte i que també va formar part de l’equip de disseny del compact disc. Aquests dies, precisament, estic recuperant i digitalitzant moments gravats en cinta de casset durant els anys 80 i 90. Aquesta de dalt és precisament una cinta on he trobat el que crec que és el meu primer enregistrament de camp que vaig fer a finals dels 80. No hi ha cap anotació però el que sona està captat des del balcó de la meva infantesa i adolescència. S’escolten les orenetes que passaven brunzint prop de la meva cara, motocicletes, l’ambient del carrer, els gossos de la veïna de dalt i, sobretot, el motor d’arrossegament del casset.

Las hamburgueserias suenan así sin pandemia

Hamburgueseria en Barcelona

[ESP] Diez minutos de ambiente sonoro pre-pandemia en una hamburgueseria concurrida en la ciudad de Barcelona. No creo que haya nadie que encuentre a faltar este sonido en su vida, pero es curioso escuchar ahora los espacios que, sin remedio, estan todavía vacíos o casi vacíos en el interior. Y en una hamburgueseria te das cuenta que pasan muchas cosas en los pedidos, en las colas, en la limpieza constante, los sonidos que avisan que se ha acabado la cocción o el freir de la comida o el parloteo de los clientes. La toma del sonido está hecha en la planta superior y de esta forma se abarca el ambiente sonoro de forma general.

[ENG] Ten minutes of pre-pandemic sound atmosphere in a busy burger joint in the city of Barcelona. I don’t think there is anyone who finds this sound missing in his life, but it is curious now to hear the spaces that, hopelessly, are still empty or almost empty inside. And in a burger joint you realize that a lot happens in the orders, in the queues, in the constant cleaning, the sounds that warn that the cooking or frying of the food has finished or the chatter of the customers. The sound recording is done on the upper floor and in this way the sound environment is covered in a general way.

[CAT] Deu minuts d’ambient sonor pre-pandèmia en una hamburgueseria concorreguda a la ciutat de Barcelona. No crec que hi hagi ningú que trobi a faltar aquest so en la seva vida, però és curiós escoltar ara els espais que, sense remei, estan encara buits o gairebé buits a l’interior. I en una hamburgueseria te n’adones que passen moltes coses en les comandes, a les cues, en la neteja constant, els sons que avisen que s’ha acabat la cocció o el fregir del menjar o la xerrameca dels clients. La presa de so està feta a la planta superior i d’aquesta manera es comprèn l’ambient sonor de forma general.

Jardin des Touleries

Jardin des Touleries

[ESP] Los grandes espacios verdes son muy abundantes en Paris donde sus ciudadanos pueden descansar del ritmo frenético de la ciudad, que vayas donde vayas siempre se escucha de fondo. Por eso existen seguramente las fuentes, que intentan dar un oasis sonoro a las ciudades. En este caso el gran Jardin des Touleries alberga una fuente con un surtidor central que acompaña al rumor de fondo de los coches, a niños jugando alrededor y los gritos de las urracas.

[ENG] The large green spaces are very abundant in Paris where its citizens can rest from the hectic pace of the city, wherever you go you can always hear it in the background. That is why there are surely fountains, that try to give cities a sound oasis. In this case, the great Jardin des Touleries houses a fountain with a central fountain that accompanies the background noise of cars, children playing around and the cries of magpies.

[CAT] Els grans espais verds són molt abundants a París on els seus ciutadans poden descansar del ritme frenètic de la ciutat, que vagis on vagis, sempre s’escolta de fons. Per això existeixen les fonts, que intenten donar un oasi sonor a les ciutats. En aquest cas el gran Jardin des Touleries conté una font amb un surtidor central que acompanya sonorament al rumor de fons dels cotxes, a nens jugant al seu voltant i els crits de les garses.

« Entradas Anteriores Últimas entradas »